Підтримка: +38(067)544-95-35

Підтримка: +38(067)544-95-35

Публічна Оферта

Цей Договір публічної Оферти (та/або Оферта) є пропозицією Продавця укласти публічний договір про придбання товару/послуги за допомогою інтернет-магазину www.modna-optika.com.ua з будь-якою особою, яка знаходиться на сайті, на умовах, передбачених нижче.
РОЗЯСНЕННЯ ПОНЯТЬДоговір публічної оферти – публічний Договір, умови якого згідно ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, є однаковими для всіх Покупців, беззастережне прийняття умов якого Покупцем (оплата Товару у відповідності до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України) вважається підтвердженням/придбанням даного Договору між Продавцем і Покупцем.Підтвердження – прийняття особою/користувачем сайту пропозиції укласти Договір (натисканням на посилання "Записатись", або шляхом здійснення замовлення через телефон, e-mail, Зворотній зв”язок Інтернет – магазину).Інтернет-магазин та/або Сайт –сукупність вебсторінок та залежного вмісту, доступних у мережі Інтернет, які об’єднані як за змістом, так і за навігацією під єдиним доменним ім’ям www.modna-optika.com.ua, які дозволяють ознайомитись з Товаром/Послугами, його ціною, умовами оплати, тощо, зробити відповідне замовлення та/або записатись на послугу.Адмін – наймані працівники Продавця, які відповідають за управління Інтернет-магазином.Продавець – зареєстрований в установленому законодавством України порядку суб'єкти(у залежності від місця отримання товару/послуги) господарювання ФОП Радукан Оксана Анатоліївна
Місцезнаходження: 53400, Дніпропетровська область, місто Марганець, вулиця Лермонтова, будинок 10, квартира 30, представлений Адмін-ом Інтернет-магазину. Реквізити Продавця вказується в документах/чеках при передачі Товару/Послуги Покупцеві.
Замовлення – електронна форма заявки Користувача на придбання Товару/Послуги опубліковані (представлені) у www.modna-optika.com.ua, оформлені за допомогою заповнення онлайн форми.Користувач Інтернет-магазину (далі "Користувач") - будь-яка особа, яка має можливісь користуватись ресурсами сайту www.modna-optika.com.ua .Підтвердження запису/замовлення – повідомлення Продавця про отримання Замовлення від Покупця та інромування що до виконання замовлення.Покупець  – будь-яка особа, що дала згоду на дану публічну оферту.Реєстрація— внесення персональних даних Користувачем у форму запису на сторінках Інтернет-магазину. Користувач стає зареєстрованим, і допускається до персональних данних Інтернет-магазину.Оферта – комерційна пропозиція/договір постачання Продавця на умовах, викладених в даному Договорі, що адресована необмеженому колу осіб, які завітали на сайт або фізично знаходяться у точці продажу.Сторони – Покупець і Продавець.Товар – будь-які фізичні/матеріальні надбання, які розміщені в www.modna-optika.com.uaПослуги —будь-які послуги, які розміщені в www.modna-optika.com.ua
1.    ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ1.1.Договір, укладений на підставі підтвердження Покупцем цієї оферти є Договором приєднання, до якого Покупець приєднується без будь-яких винятків і/або застережень.1.2. Адмін Інтернет-магазину в будь-який час, без повідомлення може вносити будь-які зміни в даний Договір, матеріали та інформацію, що містяться в Інтернет-магазині. Адміністрація ні за яких обставин не несе відповідальності за неактуальність інформації на Сайті, будь-які збитки, що виникли внаслідок використання, неможливості використання або результатів використання ресурсу Інтернет-магазину.1.3. Даний Договір публічної оферти є публічним Договором у відповідності до ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, умови якого встановлюються однаковими для всіх Покупців. 1.4.Факт "Запису", або здійснення замовлення/запису через оператора Інтернет - магазину) відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, вважається підтвердженням даного Договору Покупцем.

2. МОМЕНТ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ2.1.Покупець підтверджує/дає згоду на отримання розсилки будь-яких рекламних/інформаційних повідомлень на емейл, будь-які мессенджери, номер телефону, які були вказані у формах “Запису”,“Зворотній зв’язок”,”Онлайн-консультант”. 2.2. Укладання Договору підписується шляхом оформлення замовлення на Товар/Послугу в Інтернет–магазині на умовах зазначених в п.1.2. цього Договору. Моментом укладення Договору є підтвердження замовлення Продавцем.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ3.1.Продавець та Покупець підтверджують, що даний Договір не фіктивний, удаваний, правочин. Договір не вчиняється під впливом третіх осіб, обману, насильства на Покупця та/або Продавця. 3.2. Продавець зобов’язується надати Покупцю Послугу/Товар, а Покупець зобов’язується прийняти Товар/Послугу і оплатити його/її вартість на умовах даного Договору.

4. ЦІНА ТОВАРУ І УМОВИ ОПЛАТИ4.1.Знижки не сумуються та не додаються до інших знижок. Якщо Послуга/Товар реалізується зі знижкою, інформація про наявність та розмір знижки розміщується на сайті і носить інформативний характер. Продавець має право у односторонньому порядку змінити ціни, попередньо проінформувавши Покупця перед отриманням Послуги/Товару.4.2. Зобов’язання Покупця з оплати Товару/Послуги вважаються виконаними з моменту зарахування безготівкових грошових коштів на поточний рахунок Продавця.4.3. Покупець оплачує Послуги/Товар у терміни не пізніше отримання Послуг/Товару.4.4. Ціна вказана за Послуги є інформаційною, та може відрізнятися від реальної.За більш детальноє інформацією звертайте до оператора. 4.5.Оплата за Послугу/Товар здійснюється у готівковій або безготівковій формі на рахунки Продавця. Валюта розрахунку — гривня.
5.  ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ/ПОСЛУГИ5.1.Отримати Полугу/Товар Покупець має право тільки після реєстрації на сайті www.modna-optika.com.ua. 5.2. Замовлення Товару/Послуги здійснюється Покупцем через форми:“Запис”,“Зворотній зв’язок”,”Онлайн-консультант” або за телефоном вказаним на сайті.5.3. При замовленні Послуги/Товару через оператора за номером телефону вказаному на сайті, Покупецю необхідно вказати: ПІБ, контактний номер телефону, емеїл.5.4.Будь-які Послуги/Товар що містяться на сайті мають інформативний характер та у повній мірі не відображають ПОВНУ суть, для біль детального ознайомлення, Покупцю необхідно звернутись до консультантів по телефонам вказаним на веб сторінках www.modna-optika.com.ua.5.5. Підтвердження оформлення замовлення Покупцем здійснюється натисканням на кнопку “Записатися” або при оформленні у телефонному режимі оператору.Оформлення Покупцем Замовлення означає повне ознайомлення з ціною, технічними характеристиками, умовами, гарантійними умовами, інформацією про терміни доставки Товару/Послуги.5.6.Покупець, якому надається послуги, присвоюється особистий номер для ідентифікації у системі.5.7. Послуга вважається наданою після внесення коштів у готівковій або безготівковій формі у магазині в який звернувся Покупець після запису на сайті www.modna-optika.com.ua 
6. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ6.1. Продавець зобов’язаний:- надавати Покупцеві товар належної якості та комплектності;- не надавати персональну інформацію Покупця третім особам;- надавати Послуги якісно та вчасно;- інформувати Покупця по статусу замовлення;- передати Товар/Послугу Покупцеві після здійснення ним оплати за такий Товар; 6.2.Продавець має право:- відмовляти у продажі Товару/Послуги при оплаті у неповному обсязі.- відмовитись від підписання Публічної Оферти при відсутності або неналежній якості Товару/Послуги;- передавати свої права та обов'язки по виконанню Договору третім особам без погодження з Покупцем. - вносити зміни у будь-які розділи сайту у будь-який час без повідомлення Покупця;- записувати телефонну розмову з Покупцем; 
7. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ПОКУПЦЯ7.1. Покупець зобов’язаний:- не розголошувати приватні інформацію, яку надає Продавець- пред’явити документ, що посвідчує особу (особу, уповноважену на отримання Товару) при отриманні Послуги/товару при необхідності;- своєчасну оплату за надані Послуги/Товар;- повідомляти актуальну контактну інформацію через форму Онлайн-запису або через усне повідомлення по телефону оператору;- перевіряти комплектність, якість отриманого Твару/Послуги;- ознайомитися зі змістом Договору до моменту підписання;7.2. Покупець має право:- отримати консультацію відносно Товарів/Послуг у оператора через Чат або за телефоном вказаним на будь-якій веб сторінці www.modna-optika.com.ua;- у разі непогодження із вищенаведенними пунктами договору Оферти не робити жодних дій на веб сторінках www.modna-optika.com.ua- зареєструватись в Інтернет - магазині;- інші права, передбачені чинним законодавством України
8. ФОРС-МАЖОР8.1. При настанні обставин непереборної сили, Сторона у якої склалась обставини повідомляє іншу Сторону за 3 (три) календарних дня.8.2.Якщо дія непереборної сили триває більше двох місяців — договір автоматично розривається, компенсація збитків Сторін не компенсуються. 8.3. Після завершення дії непереборної сили забов’язання поновлюються про що повідомляється у телефонному режимі або замовним листом.8.4. У випадку настання обставин непереборної сили Сторона, яка зазнала їх дії на період дії таких обставин звільняється від відповідальності за даним Договором.8.5. Зобов’язання перед цим Договором може бути призупинені тільки в разі настання обставин непереборної сили (форс-мажор), а саме: стихійного лиха, пожежі, збройного конфлікту, що унеможливлює виконання Стороною своїх зобов’язань по даному Договору, або з інших обставин непереборної сили.
9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ9.1. Продавець звільняється від будь-яких забов’язань перед Покупцем при настанні факторів непереборної сили. 9.2. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої приватної інформації та погоджується на персональну обробку наданої інформації Продавцем.9.3. Сторони несуть відповідальність за чинним законодавством України.10. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ10.1. Суперечки Сторін обговорюються у форматі діалогу, при непогодженні — згідно чинного законодавства України.10.2. Будь-які інші умови які не висвітлені у Договорі регулюються законодавством України.10.3.Договір набуває чинності з моменту отримання Покупцем підтвердження замовлення від Продавця. Договір припиняється після повного виконнання забовязань Сторонами.10.4. Договір укладено На території України.
11. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ11.1. Покупець ознайомлений з умовами Договору і дає згоду на обробку персональних даних.11.2. Персональні данні Покупця зберігаються у Адміністрації www.modna-optika.com.ua та являються іх власністю. 11.3.Покупець дає згоду на внесення змін у його персональні данні без попередного інформування.11.4. Персональні данні надаються Покупцем у добровільній формі, будь-які суперечки регулюються законодавством України “Про захист персональних даних” користувачів.